W sytuacji trwającej pandemii COVID-19 i w obliczu wynikających z niej zagrożeń, podjęliśmy szereg środków ostrożności. Przystąpiliśmy do projektu Karta Bezpieczeństwa Covid-19. Dysponujemy niezbędnymi narzędziami (podpis elektroniczny, ePUAP, spotkania online), w celu uproszczenia i przyspieszenia prac w dobie pandemii.

 

Adam Mertas, Prezes Zarządu
https://kartabezpieczenstwacovid19.pl